1

Onderwerp: externe hd Western Digital External HDD via usb mounten

hallo beste mensen,Ik probeer al een tijdje om mijn externe hd die via usb aan mijn freebsd hangt te mounten,Dat lukt dus niet
Hij ziet de schrijf wel ook als ik hem opnieuw aansluit
Dit is al het aangesloten is:

root mount waiting for: usbus1
ugen1.2: <Western Digital> at usbus1
umass0: <Western Digital External HDD, class 0/0, rev 2.00/1.75, addr 2> on usbus1
umass0:  SCSI over Bulk-Only; quirks = 0x0000
Root mount waiting for: usbus1
umass0:0:0:-1: Attached to scbus0
Trying to mount root from ufs:/dev/ad0s1a


dit is als het niet aangesloten is:

ugen1.2: <Western Digital> at usbus1 (disconnected)
umass0: at uhub1, port 1, addr 2 (disconnected)

ik moet er wel bij zeggen dat me hdd usb2 is en me freebsdbak is usb1 maar dat mag volgens mij niets uitmaken (alleen de snelheid van de schijf)
Dit heb ik ook al een keer gedaan maar niets werkte
mkdir /mnt/externehd
mount /dev/ad0s1a /mnt/externehd

maar er gebeurt niets.Wie kan mij verder helpen.
Hier nog wat gegevens van me freebsd

server# uname -a
FreeBSD server.thuis.nl 8.0-RELEASE FreeBSD 8.0-RELEASE #0: Sat Nov 21 15:48:17 UTC 2009     root@almeida.cse.buffalo.edu:/usr/obj/usr/src/sys/GENERIC  i386
server#

server# dmesg
Copyright (c) 1992-2009 The FreeBSD Project.
Copyright (c) 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994
        The Regents of the University of California. All rights reserved.
FreeBSD is a registered trademark of The FreeBSD Foundation.
FreeBSD 8.0-RELEASE #0: Sat Nov 21 15:48:17 UTC 2009
    root@almeida.cse.buffalo.edu:/usr/obj/usr/src/sys/GENERIC
Timecounter "i8254" frequency 1193182 Hz quality 0
CPU: Intel Pentium III (996.77-MHz 686-class CPU)
  Origin = "GenuineIntel"  Id = 0x68a  Stepping = 10
  Features=0x383fbff<FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,PAE,MCE,CX8,APIC,SEP,MTRR,PGE,MCA,CMOV,PAT,PSE36,MMX,FXSR,SSE>
real memory  = 536870912 (512 MB)
avail memory = 508555264 (484 MB)
kbd1 at kbdmux0
acpi0: <DELL GX150  > on motherboard
acpi0: [ITHREAD]
acpi0: Power Button (fixed)
acpi0: reservation of 0, a0000 (3) failed
acpi0: reservation of 100000, f00000 (3) failed
acpi0: reservation of 1000000, 1edf7000 (3) failed
Timecounter "ACPI-fast" frequency 3579545 Hz quality 1000
acpi_timer0: <24-bit timer at 3.579545MHz> port 0x808-0x80b on acpi0
acpi_button0: <Power Button> on acpi0
pcib0: <ACPI Host-PCI bridge> port 0xcf8-0xcff on acpi0
pci0: <ACPI PCI bus> on pcib0
vgapci0: <VGA-compatible display> mem 0xf8000000-0xfbffffff,0xff000000-0xff07ffff irq 9 at device 2.0 on pci0
agp0: <Intel 82815 (i815 GMCH) SVGA controller> on vgapci0
pcib1: <ACPI PCI-PCI bridge> at device 30.0 on pci0
pci1: <ACPI PCI bus> on pcib1
xl0: <3Com 3c905C-TX Fast Etherlink XL> port 0xec80-0xecff mem 0xfdfffc00-0xfdfffc7f irq 11 at device 12.0 on pci1
miibus0: <MII bus> on xl0
ukphy0: <Generic IEEE 802.3u media interface> PHY 24 on miibus0
ukphy0:  10baseT, 10baseT-FDX, 100baseTX, 100baseTX-FDX, auto
xl0: Ethernet address: 00:06:5b:64:fa:71
xl0: [ITHREAD]
isab0: <PCI-ISA bridge> at device 31.0 on pci0
isa0: <ISA bus> on isab0
atapci0: <Intel ICH2 UDMA100 controller> port 0x1f0-0x1f7,0x3f6,0x170-0x177,0x376,0xffa0-0xffaf at device 31.1 on pci0
ata0: <ATA channel 0> on atapci0
ata0: [ITHREAD]
ata1: <ATA channel 1> on atapci0
ata1: [ITHREAD]
uhci0: <Intel 82801BA/BAM (ICH2) USB controller USB-A> port 0xff80-0xff9f irq 11 at device 31.2 on pci0
uhci0: [ITHREAD]
uhci0: LegSup = 0x0f00
usbus0: <Intel 82801BA/BAM (ICH2) USB controller USB-A> on uhci0
pci0: <serial bus, SMBus> at device 31.3 (no driver attached)
uhci1: <Intel 82801BA/BAM (ICH2) USB controller USB-B> port 0xff60-0xff7f irq 11 at device 31.4 on pci0
uhci1: [ITHREAD]
uhci1: LegSup = 0x2f00
usbus1: <Intel 82801BA/BAM (ICH2) USB controller USB-B> on uhci1
pci0: <multimedia, audio> at device 31.5 (no driver attached)
atrtc0: <AT realtime clock> port 0x70-0x7f irq 8 on acpi0
fdc0: <floppy drive controller> port 0x3f0-0x3f5,0x3f7 irq 6 drq 2 on acpi0
fdc0: [FILTER]
fd0: <1440-KB 3.5" drive> on fdc0 drive 0
uart0: <16550 or compatible> port 0x3f8-0x3ff irq 4 flags 0x10 on acpi0
uart0: [FILTER]
uart1: <16550 or compatible> port 0x2f8-0x2ff irq 3 on acpi0
uart1: [FILTER]
ppc0: <Parallel port> port 0x378-0x37f,0x778-0x77f irq 7 on acpi0
ppc0: SMC-like chipset (ECP/EPP/PS2/NIBBLE) in COMPATIBLE mode
ppc0: FIFO with 16/16/8 bytes threshold
ppc0: [ITHREAD]
ppbus0: <Parallel port bus> on ppc0
plip0: <PLIP network interface> on ppbus0
plip0: [ITHREAD]
lpt0: <Printer> on ppbus0
lpt0: [ITHREAD]
lpt0: Interrupt-driven port
ppi0: <Parallel I/O> on ppbus0
cpu0: <ACPI CPU> on acpi0
pmtimer0 on isa0
orm0: <ISA Option ROMs> at iomem 0xc0000-0xc9fff,0xca000-0xcbfff pnpid ORM0000 on isa0
sc0: <System console> at flags 0x100 on isa0
sc0: VGA <16 virtual consoles, flags=0x300>
vga0: <Generic ISA VGA> at port 0x3c0-0x3df iomem 0xa0000-0xbffff on isa0
atkbdc0: <Keyboard controller (i8042)> at port 0x60,0x64 on isa0
atkbd0: <AT Keyboard> irq 1 on atkbdc0
kbd0 at atkbd0
atkbd0: [GIANT-LOCKED]
atkbd0: [ITHREAD]
Timecounter "TSC" frequency 996771400 Hz quality 800
Timecounters tick every 1.000 msec
usbus0: 12Mbps Full Speed USB v1.0
usbus1: 12Mbps Full Speed USB v1.0
ad0: 76293MB <Seagate ST380011A 3.16> at ata0-master UDMA100
ugen0.1: <Intel> at usbus0
uhub0: <Intel UHCI root HUB, class 9/0, rev 1.00/1.00, addr 1> on usbus0
ugen1.1: <Intel> at usbus1
uhub1: <Intel UHCI root HUB, class 9/0, rev 1.00/1.00, addr 1> on usbus1
acd0: DVDROM <TOSHIBA DVD-ROM SD-C2502/1D13> at ata1-master UDMA33
uhub0: 2 ports with 2 removable, self powered
uhub1: 2 ports with 2 removable, self powered
GEOM: ad0s1: geometry does not match label (255h,63s != 16h,63s).
Root mount waiting for: usbus1
ugen1.2: <Western Digital> at usbus1
umass0: <Western Digital External HDD, class 0/0, rev 2.00/1.75, addr 2> on usbus1
umass0:  SCSI over Bulk-Only; quirks = 0x0000
Root mount waiting for: usbus1
umass0:0:0:-1: Attached to scbus0
Trying to mount root from ufs:/dev/ad0s1a
ugen1.2: <Western Digital> at usbus1 (disconnected)
umass0: at uhub1, port 1, addr 2 (disconnected)
server#

Ik hoop op wat positieve antwoorden

remco

2 Laatst bewerkt door chromisX (22 Aug 2010 21:23:32)

Re: externe hd Western Digital External HDD via usb mounten

Ik ben niet bekend met FreeBSD m.b.t. disks en dergelijke, wel min of meer met OpenBSD. Met geluk komen die systemen zodanig overeen dat mijn verhaaltje nuttig voor je is,

Is het mogelijk dat je op een of andere manier de partitietabel van de aangesloten disk kan opvragen? (met "fdisk ad0" of "fdisk /dev/ad0" wellicht?) Als dat lukt dan weet je zeker dat je de disk onder de goede naam benadert. Dan is het de vraag wat je na die naam moet gebruiken om de gewenste partitie te "selecteren" zeg maar. Soms komt het b.t.w. ook wel eens voor dat je expliciet (met de "-t" optie) het file system type moet opgeven dat je wil mounten.

Los van partities heb je vaak ook nog te maken met BSD "slices" (die kan ik zien met "disklabel", als root) waarmee BSD partities nog eens worden opgedeeld. Elke slice is alphanummeriek genummerd ('a', 'b', 'c', 'd', ...), waarbij 'c' de gehele partitie is).

Zo heb ik een externe USB schijf met maar een (in mijn geval, ext2fs) partitie (in Linux wordt deze simpelweg gezien als /dev/sda1). Mijn OpenBSD doosje ziet de disk als "sd0". "disklabel sd0" verraadt me dat (via welke reden dan ook) die eerste partitie gemapt/gezien wordt op slice "i" d.w.z. het mounten gaat dan bij mij als volgt: "mount -t ext2fs /dev/sd0i /mnt".

Wellicht dat je met het disklabel en fdisk commando wat verder komt?