1

Onderwerp: kan bestand niet vinden. Welke rechten nodig?

Ik heb een klein back-upscriptje geschreven, waarin verwezen wordt naar een bestandje met uit te sluiten directories:

...
EXCLUDES="/home/guido/excludes"
...
tar -cvpzf /home/guido/.Backups/backup-$(date +%Y-%m-%d-%H:%M).tar.gz "/var/www/html/data" exclude-from=$EXCLUDES
...

Als ik dit script uitvoer, krijg ik foutmelding:
tar: exclude-from=/home/guido/excludes: Cannot stat: No such file or directory
tar: Exiting with failure status due to previous errors

Wat kan hier fout zijn,

root@server:/home/guido# ls -l
total 8
-rwxr-xr-x 1 root root 1175 Nov 23 21:34 backup.sh
-rw-r--r-- 1 root root  974 Nov 23 21:36 excludes
root@server:/home/guido#

Het zal wellicht iets te maken hebben met de eigenaar en de rechten?

Vriendelijke groet,
Guido

Re: kan bestand niet vinden. Welke rechten nodig?

Kan het zijn dat de optie exclude-from vooraf gegaan dient te worden door twee koppeltekens?

--exclude-from

Re: kan bestand niet vinden. Welke rechten nodig?

Ja, dat is 'm.
Dankjewel Sillynder!

Vriendelijke groet,
Guido