Onderwerp: Multimedia tutorial: converteer DVD naar XVid

Ik vind Linux een zeer geschikt platform voor multimedia: stabiel, goede codecs, goede players en zeer goede tools voor conversies etc. Hier een How To voor het omzetten van een video-DVD in een XVid bestand (met ondertitels in sub/idx formaat). Als ik de postings in newsgroups zo bekijk is dit een populare hobby wink. En ik vind het persoonlijk erg handig voor het backuppen van  DVD's als ik niet wil dat ze te veel ruimte innemen op harede schijf.
Sommige mensen zouden misschien de DVD rippen naar een mpeg2 bestand met xdvdshrink en dat dan omzetten met Avidemux2, maar ik heb dan altijd moeite met meerkanaalsgeluis (AC3, Dolby Digital).
Als ik jullie was zou ik onderstaande How To alleen doorlezen als het shell script dat ik hieronder zal posten de mist in loopt, af als je de vragen van het shell script niet begrijpt (vooral de achtergrond info kan dan uitkomst bieden).

A. Achtergrond informatie
Een video-DVD is er in twee smaken: PAL (Europees TV systeem) en NTSC (USA/Japan). Beide spelen prima af in elke DVD speler ter wereld.
DVD PAL specs [3] : Mpeg2, 720 x 576 pixels, 25 fps, 16:9 anamorphic or 4:3, up to 9.8 Mbps.
DVD NTSC specs [3]: MPeg2, 720 x 480 pixels, 29,97 fps, 16:9 anamorphic or 4:3, up to 9.8 Mbps.
De aspectratio van een DVD kan 4:3 of 16:9 zijn, maar bestaat ALTIJD uit 720x576 pixels (of 720x480 voor NTSC). Voor breedbeeld (16:9) wordt het beeld dus uitgerekt door je DVD speler. Dit heet 'anamorf'. In geval van een super wide screen film (ook wel Cinerama of 1:2.35) wordt de film afgespeeld in 16:9 formaat met zwarte balken boven en onder. Je verliest dan dus aan resolute.
Je kunt een DVD als iso bestand op schijf hebben, of als VIDEO_TS folder op DVD of harde schijf. Alle mencoder commando's hieronder werken voor iso, DVD of video_ts folder. Vervang simpelweg ./video_ts door: mijn_dvd.iso
Deze How To gaat er van uit dat je een xvid wilt maken van 384x288 pixels (voor een ouderwete 4:3 TV).

B. Benodigde software
1. Mplayer. Onderdeel van het mplayer pakket is Mencoder, een meesterlijke applicatie voor het omzetten van allerlei audiovisueel materiaal. Helaas heeft het geen GUI.
2. De XVid codec (http://downloads.xvid.org/downloads/xvi … 1.2.tar.gz)

C. Handmatig omzetten van een DVD in XVid.
1. Check audio talen met:

mencoder -dvd-device ./video_ts/ dvd://1 -v -o null | grep audio 

Geeft dit niet de output van de Title (film) van je keuze probeer dan dvd://2 of dvd://3 (check met Xine). Meestal is Engels de audio ID 128.
2. Om te testen of je de goede taal hebt gekozen, run dan het volgende commando voor 5 sec.:   

mencoder -dvd-device ./video_ts/ dvd://1 -oac copy -ovc copy -of mpeg -aid 128 -o MOVIE.MPG -endpos 5 

3. Check evt. of je een PAL of NTSC DVD hebt (d.w.z. 25 of 29.97 fps) met:

mencoder -dvd-device ./video_ts dvd://1 -v -o null | grep fps

Als je het een NTSC DVD met "variable framerate" is dan zie je dat mplayer de hele tijd verwisselt van 23.976 naar 29.97 fps. Gebruik dadelijk de optie -ofps 30000/1001 als het een NTSC DVD van een televisie programma is. Als het een DVD van een Bioscoopfilm is, gebruik dan de optie -ofps 24000/1001 straks (zie onder). Als het een PAL dvd is, laat dan straks de optie -ofps weg!

4. Let op de aspect ratio. Gebruik straks de video filters scale (=resize) en crop (verkleinen) van mencoder. In geval van een 16:9 film: resize (scale) naar 512X288 en crop naar 384x288 (oftewel trek 64 pix. af van beide kanten). Als de film   2.35:1 is: resize (scale) naar 676X380 (288 * 2.35 = 676) en crop naar 384X288.

5. Gebruik het commando:

mencoder -dvd-device ./video_ts/ dvd://1 -oac mp3lame -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vhq -vf scale=512:288,crop=384:288 -aid 130 -of avi -o MOVIE.AVI -ffourcc xvid

Verklaringen:
vf = video filter
aid = audio ID. Meestal 128
of = output filetype
o = output filename
ffourcc = hieraan ziet je mediaplayer wat voor type bestand het is (dit is belangrijk!).
6. Als je mplayer/mencoder gecompileerd hebt van source met "echte" xvid functionaliteit er in, gebruik dan het commando:

mencoder -dvd-device ./video_ts dvd://1 -oac mp3lame -lameopts cbr:br=128 -ovc xvid -xvidencopts bitrate=1000 -vf scale=512:288,crop=384:288 -aid 130 -of avi -o movie.avi -ffourcc xvid -ofps 30000/1001

Waarin:
ofps = output file frames per second (30000/1001 = 29.97)
7. Voor rippen inclusief ondertitels. Check de Nederlandse (NL) subtitle ID (SID) met:

mencoder -dvd-device ./vide_ts dvd://1 -v -o null | grep "subtitle ( sid ):

Gebruik daarna het uitgebreide commando:

mencoder -dvd-device ./video_ts dvd://1 -oac mp3lame -lameopts cbr:br=128 -ovc xvid -xvidencopts bitrate=1000 -vf scale=512:288,crop=384:288 -aid 130 -of avi -o movie.avi -ffourcc xvid -ofps 30000/1001 -vobsubout my_subtitles -sid 3

D. Enkele handige mencoder switches
-v =            Verbose output (use in combination w/ grep audio).
-aid =             Audio ID. Most Vob files start w/ aid 128.
-channels 2 =         Downmix AC3 to stereo?
-audio-delay 0.028 =     Delay audio w/ 28 ms (when using -oac copy)
-oac mp3lame =         Use mp3 encoding for audio (does this downmix to stereo??)
-lameopts cbr:br=128 =     Set mp3 to const. bitr. 128 kbps.
-ovc lavc =         Output video codec.
-lavcopts vcodec=mpeg4 =     Use mpeg4 (should be compatible divx4/5...)
:vhq =             Very high quality mode?
:vbitrate=1000 =         Set bitrate for mpeg4 file. Do not use w/ :vhq?
:mbd=2:trell=yes:v4mv=yes =     Really high quality mode?
-vf scale=482:288,crop=384:288 =     Video filter scale (resize) and crop.
-ffourcc xvid =         Force the fourcc code to be xvid (Windows compatibility).

If mencoder was compiles with xvid support:
-ovc xvid =         Use xvid to encode
-xvidencopts =         Xvid encoding settings
bitrate=<value> =         Set bitrate (about 1000) in kbps.
me_quality=<0-6> =     Motion search quaity. Default = 6 (which is VERY sloooow).  Use 5 or lower.
(no)cartoon =         Cartoon or no cartoon.


Jeeeeeetje mina wat een boel tekst zeg! Dat had ik van te voren niet gedacht... Ik hoop dat iemand hier wat aan heeft zeg... wink

Als je voor een verdieping niet de diepte in moet, maar de hoogte, waarom heet het dan ....

Re: Multimedia tutorial: converteer DVD naar XVid

Slimme mensen slaan bovenstaand verhaal over en gebruiken dit shell script:

#!/bin/bash# The most recent version of this shell script is: dvd2avi_dialog# Script to convert a video_ts DVD folder to an XVid compatible avi with mencoder (from the mplayer package).
# Basic command used:
# mencoder -dvd-device ./video_ts/ dvd://1 -oac mp3lame -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vhq -vf scale=512:288,crop=384:288 -aid 130 -of avi -o file.avi -endpos 30 -ffourcc xvid
# Or:
# mencoder -dvd-device ./video_ts/ dvd://1 -oac mp3lame -lameopts cbr:br=128 -ovc xvid -xvidencopts bitrate=1000 -vf scale=$scale,crop=$crop -aid $aid -of avi -o movie.avi -ffourcc xvid $fps $subtitles

#=========================================================================#
# 0. This is my STUPID way to check if there is an iso, img, mdf or video_ts in this directory. If so, call it $files. I'm prettty sure this can be done in a much simpler way, but I dunno how...
shopt -s nullglob 
files1=(*.iso) 
files2=(*.ISO) 
files3=(*.img)
files4=(*.IMG)
files5=(*.mdf)
files6=(*.MDF)
files7=(./video_ts/*)
files8=(./VIDEO_TS/*)
#If exist ISO or iso ...
if [ ${#files1} -eq 0 ]; then 
    echo "No iso files found" 
  else 
    files="$files1"
fi 
if [ ${#files2} -eq 0 ]; then 
    echo "No ISO files found" 
  else 
    files="$files2"
fi
if [ ${#files3} -eq 0 ]; then 
    echo "No img files found" 
  else 
    files="$files3"
fi
if [ ${#files4} -eq 0 ]; then 
    echo "No IMG files found" 
  else 
    files="$files4"
fi
if [ ${#files5} -eq 0 ]; then 
    echo "No mdf files found" 
  else 
    files="$files5"
fi
if [ ${#files6} -eq 0 ]; then 
    echo "No MDF files found" 
  else 
    files="$files6"
fi
if [ ${#files7} -eq 0 ]; then 
    echo "No video_ts dir found" 
  else 
    files="video_ts"
fi
if [ ${#files8} -eq 0 ]; then 
    echo "No VIDEO_TS files found" 
  else 
    files="VIDEO_TS"
fi
echo "Your DVD is called: $files"
#mplayer -dvd-device "$PWD/$files" dvd:/
clear
#==============================================================#
# 1. Check language to rip. If this doesn't work: choose anoter dvd title (i.e. dvd://2 or dvd://3, etc.)
echo "  This shell script uses mencoder to encode a DVD video_ts folder to an mpeg4 file with xvid as its fourcc code (Windows compatibility)."
echo "  Below (in red) is the output of mencoder concerning the audio streams of DVD title 1. Notice the number next to the Audio Stream of your language:"
echo -e "E[31mE[1m"
echo "____________________________________________________________________________"
mencoder -dvd-device "$PWD/$files" dvd://$1 -v -o null | grep audio 
echo "____________________________________________________________________________"
echo -e "E[0m"
echo ""
echo "1. Give your audio id (schould be someting like 128 or 130 or ...)"
read aid
clear# 2. Give aspect ratio of original and resulting movie.
dialog --title "Aspect ratio DVD" --menu "2a. Choose original aspect ratio of the DVD movie"
  11 60 3
  "1" "4:3  (Full screen )"
  "2" "16:9  (Widescreen)"
  "3" "2.35:1 (Cinerama/Super widescreen)"
  2>/tmp/aspectratio
aspectratio="`cat /tmp/aspectratio`"
case $aspectratio in
1) scale="384:288"; aspect="Full screen" ;;
2) scale="512:288"; aspect="Wide screen" ;;
3) scale="676:380"; aspect="Super w.screen" ;;
esacdialog --title "Aspect ratio XVid" --menu "2b. Choose aspect ratio of resulting xvid movie"
  11 60 2
  "1" "4:3"
  "2" "16:9"
  2>/tmp/crop
crop="`cat /tmp/crop`"
case $crop in
1) crop="384:288"; aspect_xvid="Full screen (4:3)" ;;
2) crop="512:288"; aspect_xvid="Wide screen (16:9)" ;;
esac# 3. High or low quality mpeg4?
dialog --title "Encoding quality" --menu "3. Wanna encode high or low quality?"
  11 60 3
  "1" "Standard quality (:vhq)"
  "2" "High Q (:mbd=2:trell=yes:v4mv=yes)"
  "3" "Set bitrate (this is the only option when using xvid)"
  2>/tmp/q_temp
  q_temp="`cat /tmp/q_temp`"
if 
  [ $q_temp = "3" ] 
  then
  echo "Give bitrate (i.e. about 1000)"
  read bitrate;
  else
  case $q_temp in
  1) q="vhq" ;;
  2) q="mbd=2:trell=yes:v4mv=yes" ;;
  esac
fi
echo


# 4. Var. framerate and telecine troubles.
clear
echo "4. Optional: choose output framerate. Watch the following output closely:"
echo -e "E[31mE[1m"
echo "_______________________________________________________________"
mencoder -dvd-device "$PWD/$files" dvd://$1 -v -o null | grep "fps"
echo "_______________________________________________________________"
echo -e "E[0m"
echo "Hit Enter"
read any_key

dialog --title "Output framerate" --menu "4. Optional: choose output framerate."
  11 60 3
  "1" "I don't friggin' care (same as input)"
  "2" "23.976 (if DVD is an NTSC film)"
  "3" "29.97 (if DVD is a true NTSC television show"
  2>/tmp/fps
fps="`cat /tmp/fps`"
case $fps in
1) fps="";;
2) fps="-ofps 24000/1001";;
3) fps="-ofps 30000/1001";;
esac

# 5. Wanna rip subs?
clear
dialog --title "Subtitles" --menu "5. Wanna rip subtitles too? Hit enter to skip. (WIP, Beta!)"
  11 40 2
  "1" "No"
  "2" "Yes"
  2>/tmp/sub
sub="`cat /tmp/sub`"
case $sub in
1) echo "OK. Rip no subs" ;;
2) clear; echo "Watch the following output closely for the subtitle id (sid) of your sub!";
  echo -e "E[31mE[1m";
  echo "----------------------------------------------------";
  mencoder -dvd-device "$PWD/$files" dvd://$1 -v -o null | grep "subtitle ( sid ):";
  echo "----------------------------------------------------";
  echo -e "E[0m";
  echo "Give the sid of your choice";
  read sid;
  subtitles="-vobsubout my_subtitles -sid $sid";
  echo "$subtitles";;
esac

# 6. List choices.
clear
echo "Your choices are:"
echo "Audio language id    : $aid"
echo "Aspect ratio of DVD   : $aspect"
echo "Aspect ratio of xvid   : $aspect_xvid" 
echo "              (scale to $scale and crop to $crop)"
echo "Quality of xvid encoding : $q$bitrate"
echo "Wanna continue?"
read answer
if
  [ $answer = "n" ]
  then exit
fi
echo -e "E[1m______________________________MENCODER COMMAND______________________"
echo -e "mencoder -dvd-device "$PWD/$files" dvd://$1 -oac mp3lame -lameopts cbr:br=128 -ovc xvid -xvidencopts bitrate=$bitrate -vf scale=$scale,crop=$crop -aid $aid -of avi -o movie.avi -ffourcc xvid $fps $subtitles"
echo -e "______________________________________________________________________E[0m"# 7. Lets encode:
# If mplayer was compiled with xvid support in it try (:vhq=1 (= mode decision, default) (:me_quality=6 (= default = very high)): -ovc xvid -xvidencopts bitrate=$bitrate 
# If mplayer/mencoeder was compiled without xvid suppot then try: -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:$q$bitrate
mencoder -dvd-device "$PWD/$files" dvd://$1 -oac mp3lame -lameopts cbr:br=128 -ovc xvid -xvidencopts bitrate=$bitrate -vf scale=$scale,crop=$crop -aid $aid -of avi -o movie.avi -ffourcc xvid $fps $subtitles
Als je voor een verdieping niet de diepte in moet, maar de hoogte, waarom heet het dan ....

3

Re: Multimedia tutorial: converteer DVD naar XVid

Meneer Jansen, wat cool,  je bent de tweede hit bij google bij zoeken naar mdf files in linux big_smile

Sminky pinky bangbang! Hethethethetheth hethethethetheth hethethethetheth B. A. Robinson. Boutros Boutros Ghali!

4 Laatst bewerkt door MeneerJansen (04 Feb 2007 20:58:24)

Re: Multimedia tutorial: converteer DVD naar XVid

esje schreef:

Meneer Jansen, wat cool,  je bent de tweede hit bij google bij zoeken naar mdf files in linux big_smile

Yeeehar! Ik vraag me af hoe ze dat bij mplayer/mencoder vinden. Hi hi. Heb je ook gezien dat ik deze howto/shell script op de NedLinux Wiki heb gezet? Ik zal 'm vanaf nu via de Wiki onderhouden (indien nodig...). big_smile

P.S. Het lijkt er bijna op dat ze bij Google onthouden waar je (ip adres?) op gezocht hebt. Moest gister ff wat doen onder Windows, kreeg weeeeer eens een bsod (blue screen of death) en alle zoekresultatien van Google waren Linux gerelateerd... Terwijl ik onder Windows zat en zocht.... Komt misschien omdat ik al een jaar of twee alleen maar Liunx gebruik... Maar da's off topic...

Als je voor een verdieping niet de diepte in moet, maar de hoogte, waarom heet het dan ....

Re: Multimedia tutorial: converteer DVD naar XVid

Hoi hoi! 'Vroeger' (toen ik nog Windows als primair OS gebruikte) gebruikte ik altijd een programma genaamd Dr. DivX voor het omzetten van allerlei filmpjes (voornamelijk DVD's) naar DivX. Er zat een optie bij die echt heel handig was, namelijk het opgeven van de grootte van de outputbestanden. Zo kon je bijvoorbeeld 700MB invullen of 2x700MB zodat je aan de populaire eis kon voldaan om het op een CD te kunnen branden.

Nu heb ik een aantal DVD's met daarop series. Deze wil ik echter omzetten naar Xvid zodat elke aflevering (dus niet DVD) ongeveer 350MB is, zoals gebruikelijk bij series in Xvid die je kan downloaden op sommige plaatsen op het internet (vaak 150MB per aflevering voor animatie/tekenfilm). Heb je enig idee hoe ik dit kan bereiken in Linux (dus eigenlijk twee vragen: 1) Hoe ik kan zorgen dat het ripresultaat ongeveer een bepaalde grootte heeft ipv. zelf de bitrate e.d. op te geven en; 2) Hoe ik van een DVD met een serie elke aflevering naar een apart bestand kan rippen)?

Re: Multimedia tutorial: converteer DVD naar XVid

Ik zou daarvoor K9Copy gebruiken. Met dat grafische programma kun je aangeven of je een DVD wilt copiëren (en/of schrinken) of er een Xvid bestand van wilt maken. Je kunt ook de bestandsgrootte opgeven.

Het scriptje in de NedLinux Wiki is eigenlijk alleen geschikt om ff gauw een film te converteren naar XVid met een standaard beeldkwaliteit (ik zie het als een beperkte 'Wizard').

K9Copy heeft meer mogelijkheden aan boord. Ik gebruik het bijna nooit want ik kies meestal 1.000 kbps als codeer kwaliteit en dan kom je meestal vanzelf uit op ong. 350 MB per uur.

Succes, ik ben benieuwd of K9Copy jou bevalt!

Als je voor een verdieping niet de diepte in moet, maar de hoogte, waarom heet het dan ....

Re: Multimedia tutorial: converteer DVD naar XVid

Bedankt voor de tip. Ik zag K9Copy al langskomen in een ander thread maar nog niet geprobeerd want ik dacht dat het alleen voor het shrinken van DVD's (DVD9->DVD5 bijv) was. Na wat zoeken kwam ik erachter dat Auto Gordian Knot (ofzoiets) voor Windows precies is wat ik wil, dus ik hoop dat K9Copy, of misschien een alternatief, ook zo werkt.

Re: Multimedia tutorial: converteer DVD naar XVid

Ik vond het alleen een beetje vervelend dat de ondertitels in je XVid bestand "gebrand" worden. Maar misschien heb ik niet goed gekeken, en kan K9Copy ook rippen naar sub/idx files. Aan de andere kant is het ook weer erg simpel om K9 geen ondertitels te leten verwerken en ze met mencoder te rippen naar sub/idx (evt. met dat shell scrippie). smile

Als je voor een verdieping niet de diepte in moet, maar de hoogte, waarom heet het dan ....

Re: Multimedia tutorial: converteer DVD naar XVid

P.S. Misschien werk Gordian Knot in Wine? Hmmmm. Ziet er uit van niet..... Helaasssss.

Als je voor een verdieping niet de diepte in moet, maar de hoogte, waarom heet het dan ....

Re: Multimedia tutorial: converteer DVD naar XVid

Ik hoef zelf helemaal geen ondertitels, dus daar heb ik geen probleem mee. Ik vind de interface wel een beetje debiel, met het selecteren van titles/subtitles/audio, maar daar valt wel overheen te komen. Preview doet het helaas helemaal niet (lastig, want er staan een paar titles van >1.5G in en een paar kleinere, maar wat nou wat is..?). Net een run gedaan met 1 title, maar het outputbestand is vrij leeg (ofwel, 0 bytes groot), dus dat ga ik mooi nogmaals proberen.

AutoGK heeft ook veel dependencies, die dan allemaal zouden moeten werken. Ik durf het niet eens te proberen. tongue En in VMWare ga ik het er maar niet op wagen. Dan pak ik liever mijn Windows PC erbij. :-O

11 Laatst bewerkt door MeneerJansen (17 Nov 2007 19:51:40)

Re: Multimedia tutorial: converteer DVD naar XVid

Mij lukte het met K9 alleen door de "video_ts" folder te selectere van de DVD (niet de DVD in het hoofdscherm). Maar onder Windows moest ik ook altijd de DVD eerst rippen naar HDD.

Anyway, ik zou de boel eerst rippen en dan encoderen. En als je een DVD hebt met ondertitels in 4 talen, 4 talen audio en DD5.1 en DTS door elkaar, dan ben ik er wel blij mee als ik zelf kan kiezen welke ondertitels, talen en audioformaten ik coderen wil.... smile

Is het een idee om toch het script te gebruiken? Als je op de command line het nummer van de te rippen 'Title' zet na het commando 'dvd2avi_dialog', dan codeert 'ie die. Ik kijk meestal met Xine of een mplayer command welke 'Title' de documentaire is die ik coderen wil.

Tja, DVD's zijn complexe dingetjes. Er is eigenlijk geen programma dat alles doet met DVD's precies zoals je het wilt...

Succes smile

Als je voor een verdieping niet de diepte in moet, maar de hoogte, waarom heet het dan ....

Re: Multimedia tutorial: converteer DVD naar XVid

Ik heb tot nu toe een ISO en een toplevel DVD map (die dus weer VIDEO_TS en AUDIO_TS bevat) geprobeerd maar bij alletwee kwam er een bestand van 0 bytes uit. Nu ben ik de VIDEO_TS map uit eerdergenoemde map aan het proberen. Gek dat die tijdens het coderen wel previews kan weergeven.

Ik kan het script wel proberen, maar dan heb ik het risico dat ik allemaal bestanden krijg die wel netjes dezelfde bitrate hebben, maar een afwijkende grootte (met 2-pass 350MB opgeven zal het ook wel afwijken, maar veel minder, gok ik).

Overigens staat er in K9Copy helemaal achter "Output device:" "@ [ 2 ] X". Enig idee wat dat is? Helaas zijn er geen tooltips aanwezig.

13 Laatst bewerkt door MeneerJansen (17 Nov 2007 19:51:01)

Re: Multimedia tutorial: converteer DVD naar XVid

Dat betekent dat je output device een DVD/CD brander is die op 2x speed staat ingesteld. Ik heb wel tooltips. Althans bij de meeste knoppen. Ik kan kiezen voor een ISO als input, of een folder (lees: video_ts).

P.S. In principe is het zo dat als de docu's even lang duren (456 min?) ze bij gelijke (constant, niet variable) bitrate (lees: audio MP3 128 kbps; video XVid 800 kbps) per definitie een gelijke grootte in MB hebben. Ik wist ongeveer na een tijdje dat ik een 1 1/2 uur film op een CD (700 MB) kreeg bij en bitrate van ong. 850 kbps.

Maar goed, in K9copy kun je die bestandsgrootte (350 MB) precies ingeven. Overigens heb ik het ook geprobeerd eventjes met K9, maar ik krijg wel een AVI bestand dat ik bekijken kan (lees: géén 0 kB).

Als je voor een verdieping niet de diepte in moet, maar de hoogte, waarom heet het dan ....

Re: Multimedia tutorial: converteer DVD naar XVid

Het was een fout van een of andere codec, die niet als MP3 wilde encoden, ofzo, waardoor het outputbestand ook maar even leeg bleef. Nu heb ik wel een outputbestand, maar in plaats van de aangegeven 350MB is die rond de 500MB geworden. Ik ga dus jou scriptje proberen en kijken of dat beter gaat. Ik reken dan met de hand de bitrates wel uit en dan hopen op een goede uitkomst.

De meeste afleveringen duren 40-45 minuten, dus dat moet wel gaan. Sommigen zijn echter dubbelafleveringen, van 80-90 minuten, dus daar zal ik dan rekening mee moeten houden. tongue

Trouwens, weet jij (of iemand anders natuurlijk) of ik, als ik dual core heb, twee van deze processen tegelijk kan draaien? Het belast in principe maar 1 core, en zoveel geheugen gebruikt het niet. Als ik dan ook een tweede harde schijf aansluit voor de disk I/O, zouden twee tegelijk dan net zo snel moeten gaan als ééntje?

Re: Multimedia tutorial: converteer DVD naar XVid

Je kunt in ieder geval zoveel processen tegelijk draaien als je wilt onder Linux (volgens mij onder Win tegenwoordig ook...). smile

Als je voor een verdieping niet de diepte in moet, maar de hoogte, waarom heet het dan ....