Onderwerp: Fatal: Syntax error, ":" expected but "identifier PUBLIC found lazarus

How to solve it

unit toernooi;

{$mode objfpc}{$H+}

interface

uses
  Classes, SysUtils, FileUtil, PrintersDlgs, Forms, Controls, Graphics, Dialogs,
  StdCtrls, Buttons;

type

  { TForm1 }

  TForm1 = class(TForm)
    BitBtn1: TBitBtn;
    Edit1: TEdit;
    ImageList1: TImageList;
    PrintDialog1: TPrintDialog;
    procedure BitBtn1Click(Sender: TObject);
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
    procedure Edit1Change(Sender: TObject);
    procedure FormCreate(Sender: TObject);
  private
    Total_pages, printer,poLandscape
  public
    { public declarations }
  end;

var
  Form1: TForm1;
  printDialog    : TPrintDialog;
  page, startPage, endPage : Integer;
  Total_pages, printer,poLandscapeimplementation

{$R *.lfm}

{ TForm1 }

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin

end;

procedure TForm1.BitBtn1Click(Sender: TObject);
begin
    begin
  // Create a printer selection dialog
  printDialog := TPrintDialog.Create(Form1);

  // Set up print dialog options
  printDialog.MinPage := 1;               // First allowed page number
  printDialog.MaxPage := TOTAL_PAGES;     // Highest allowed page number
  printDialog.ToPage  := TOTAL_PAGES;     // 1 to ToPage page range allowed
  printDialog.Options := [poPageNums];    // Allow page range selection

  // If the user has selected a printer (or default), then print!
  if printDialog.Execute then
  begin
    // Use the Printer function to get access to the global TPrinter object.
    // Set to landscape orientation
    Printer.Orientation := poLandscape;

    // Set the printjob title - as it it appears in the print job manager
    Printer.Title := 'Test print for Delphi';

    // Set the number of copies to print each page
    // This is crude - it doies not take Collation into account
    Printer.Copies := printDialog.Copies;

    // Start printing
    Printer.BeginDoc;

    // Has the user selected a page range?
    if printDialog.PrintRange = prPageNums then
    begin
      startPage := printDialog.FromPage;
      endPage   := printDialog.ToPage;
    end
    else // All pages
    begin
      startPage := 1;
      endPage   := TOTAL_PAGES;
    end;

    // Set up the start page number
    page := startPage;

    // Keep printing whilst all OK
    while (not Printer.Aborted) and Printer.Printing do
    begin
      // Write out the page number
      Printer.Canvas.Font.Color := clBlue;
      Printer.Canvas.TextOut(40,  20, 'Page number = '+IntToStr(page));

      // Increment the page number
      Inc(page);

      // Now start a new page - if not the last
      if (page <= endPage) and (not Printer.Aborted)
      then Printer.NewPage;
    end;

    // Finish printing
    Printer.EndDoc;
  end;
end;
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin

end;

procedure TForm1.Edit1Change(Sender: TObject);
begin

end;

end.

Re: Fatal: Syntax error, ":" expected but "identifier PUBLIC found lazarus

Zucht, ik haal hier even mijn verpleeggeschiedenis aan met dit soort onzin:


Probleem stelling volgens PES:

P   = Probleem
E   = Etiologie/oorzaak
S   = Signs/Sympthons

http://www.catb.org/esr/faqs/smart-questions.html

Oplossing volgens RUMBA

Daarna:
Relevant
Understandable = begrijpbaar
Measurable = meetbaar
Behavioral = gedrag
Attainable= haalbaar

Anders: GTFO

ACAB: All computers are broken. https://medium.com/message/everything-i … e5f33a24e1 "I've decided that you need gray hair and hemorrhoids to be a consultant.
The gray hair makes you look distinguished & the hemorrhoids make you look concerned."

Re: Fatal: Syntax error, ":" expected but "identifier PUBLIC found lazarus

Wel een grappige nickname wink

4

Re: Fatal: Syntax error, ":" expected but "identifier PUBLIC found lazarus

Tja... ik vind het ook wat raar om alhier te verwachten dat er anno 2015 nog mensen bestaan die iets van de taal PASCAL weten.
De laatste ; in de diverse declaraties moet bij mijn weten een . zijn, maar then again PASCAL is ook voor mij al 30 jaar geleden.

Pascal's Blobfree Homepage
Een dag geen NedLinux is een dag niet geleefd

5

Re: Fatal: Syntax error, ":" expected but "identifier PUBLIC found lazarus

pascal schreef:

Tja... ik vind het ook wat raar om alhier te verwachten dat er anno 2015 nog mensen bestaan die iets van de taal PASCAL weten.
De laatste ; in de diverse declaraties moet bij mijn weten een . zijn, maar then again PASCAL is ook voor mij al 30 jaar geleden.

Iets met eeuwig jong?

Re: Fatal: Syntax error, ":" expected but "identifier PUBLIC found lazarus

In die periode ongeveer ging Hoogovens IJmuiden over op 5 ploegendienst. Ik had toen de ploegendienst-kalender in PASCAL geschreven.
Hier zat een hik in omdat anders een steeds terugkerend schema ontstond. 29 februari werd wel geteld maar niet geschreven.
Het leuke hieraan is dat de programmeur van onze afdeling het niet voor elkaar kreeg deze (de hik) in het procesbesturingssysteem te verwerken. smile

groet,

Theo

Re: Fatal: Syntax error, ":" expected but "identifier PUBLIC found lazarus

ik ben pas 19 jaar en doe het nog kort. ik wil het graag leren omdat, ik het interessant vind en leuk vind om te doen.

Re: Fatal: Syntax error, ":" expected but "identifier PUBLIC found lazarus

Kan je je vraag beter defineren? Kan het zijn dat dit toevallig een huiswerk opdracht is?

ACAB: All computers are broken. https://medium.com/message/everything-i … e5f33a24e1 "I've decided that you need gray hair and hemorrhoids to be a consultant.
The gray hair makes you look distinguished & the hemorrhoids make you look concerned."

9

Re: Fatal: Syntax error, ":" expected but "identifier PUBLIC found lazarus

fd0 schreef:

Iets met eeuwig jong?

Correct, daarom kom ik ook nooit bij McDonnalds, daar zeggen ze meneer tegen me.

missrammstein schreef:

ik ben pas 19 jaar en doe het nog kort. ik wil het graag leren omdat, ik het interessant vind en leuk vind om te doen.

Maar een fractie jonger dan ik dus.
Ik heb zo mijn bedenkingen... heb je wel eens wat in PASCAL geschreven.
Begin eens met heel simpel twee getallen inlezen en optellen.
Daarna het zelfde maar dan met een procedure.
En zo langzaam opbouwen.
Kopie Pasta van het internet gaat je iig niet verder brengen.

Pascal's Blobfree Homepage
Een dag geen NedLinux is een dag niet geleefd

10

Re: Fatal: Syntax error, ":" expected but "identifier PUBLIC found lazarus

Lijkt wel Delphi, voor mij ook al 15 jaar geleden.

Misschien in je "var" blok bovenin een foutje in de regel: "Total_pages, printer,poLandscape" alleen variable-namen maar geen type aanduiding en regel niet afgesloten met ";"