1 Laatst bewerkt door GMAC06 (03 Oct 2014 13:31:52)

Onderwerp: PhpMyAdmin subdomein Nginx config

Momenteel ben ik bezig om phpmyadmin te laten werken in CentOS 7 met Vagrant in Virtual Box.
Ik zag een tutorial op Digitalocean waar er gewerkt werd met symbolische links.
Echter gaf dat problemen, Virtual Box heeft symbolische links aanmaken standaard uit.
Aanzetten helpt ook niet. Vandaar dat ik phpmyadmin wou proberen met een subdomein.
Echter krijg ik dit ook niet voor elkaar.

Dit is mijn default.conf van Nginx.:

server {
    listen 80 default_server;
    listen [::]:80 default_server ipv6only=on;

    server_name localhost;

    access_log /var/log/nginx/access.log;
    error_log /var/log/nginx/error.log;

    root /usr/share/nginx/html;
    index index.php index.html index.htm;

    location / {
        try_files $uri $uri/ =404;
    }

    error_page 404 /404.html;
    location = /404.html {
        root /usr/share/nginx/html;
    }
    error_page 500 502 503 504 /50x.html;
    location = /50x.html {
        root /usr/share/nginx/html;
    }

    location ~ \.php$ {
        fastcgi_split_path_info  ^(.+\.php)(.*)$;
        #fastcgi_pass   127.0.0.1:9000;
        fastcgi_pass unix:/var/run/php-fpm/php-fpm.sock;
        try_files $uri =404;
        fastcgi_index index.php;
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
        include fastcgi_params;
    }

    location ~ /\.ht {
        deny all;
      }
}

server {
    listen 80 default_server;
    listen [::]:80 default_server ipv6only=on;

    server_name phpmyadmin.localhost;
    root /usr/share/phpMyAdmin;

    location ~ \.php$ {
        fastcgi_split_path_info  ^(.+\.php)(.*)$;
        #fastcgi_pass   127.0.0.1:9000;
        fastcgi_pass unix:/var/run/php-fpm/php-fpm.sock;
        try_files $uri =404;
        fastcgi_index index.php;
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
        include fastcgi_params;
    }
}

En dit is mijn hosts bestand:
127.0.0.1   localhost phpmyadmin.localhost
::1         localhost phpmyadmin.localhost

Als ik "localhost:8080" typ in de browser zie ik de normale "Welcome to nginx!" pagina.
Echter als ik "phpmyadmin.localhost:8080" typ zie ik: "ERR_NAME_NOT_RESOLVED".
Hoe kan ik PhpMyAdmin laten werken met Nginx op CentOS 7?

2 Laatst bewerkt door pascal (03 Oct 2014 13:48:30)

Re: PhpMyAdmin subdomein Nginx config

Nginx werkt bij mijn weten heel anders dan Apache, een script wordt niet een maal uitgevoerd maar een aantal malen, dit om te besparen op recources. afgaande op die werking denk ik niet dat standaard scripts op nginex te gebruiken zijn.

Verder begrijp ik niet zoveel van je verhaal.
Als je linkjes niet werken, dan maak je ze toch zelf aan.

Pascal's Blobfree Homepage
Een dag geen NedLinux is een dag niet geleefd

3

Re: PhpMyAdmin subdomein Nginx config

@Pascal Ik maak gebruik van een "bootstrap.sh" shell bestand, waar al mijn commando's worden uitgevoerd.
Hierin stond ook het commando voor het aanmaken van de symbolische links.
Dit werkte echter niet, anders moest ik het achteraf doen. Het nut van Vagrant is dat alles geautomatiseerd verloopt.

Mijn doel nu is om een subdomein te proberen voor phpmyadmin!
Dit was een andere optie namelijk die ik hier vond:
https://wiki.archlinux.org/index.php/PhpMyAdmin
Is het nog te proberen om "open_basedir" te doen, of om ownership "nginx:nginx" mee te geven aan "/usr/share/phpMyAdmin"?

Mijn project is tevens hier volledig te vinden:
https://github.com/JeroenSteen/Vagrant_CentOS7

4

Re: PhpMyAdmin subdomein Nginx config

Wat voor kommando gebruik je dan voor de symbolische links ? kun je dat nog even laten zien.
Ik heb even in je vagrant file gekeken, geen idee wat ermee bedoeld wordt.
Ik heb verstand van unix (linux) maar niet van elke applicatie. voor virtualisatie gebruik ik gewoon bare metal scripts.
VirtBox heeft wel het voordeel dat het ook op systemen als apple draaid, maar er is wel een performance issue tov kvm.
Nu ja.. dat zal voor jouw waarschijnlijk geen issue zijn.

Pascal's Blobfree Homepage
Een dag geen NedLinux is een dag niet geleefd

5

Re: PhpMyAdmin subdomein Nginx config

Ik gebruikte het commando "ln -s" voor symbolische links:
"sudo ln -s /usr/share/phpMyAdmin /usr/share/nginx/html/phpmyadmin" of
"sudo ln -s /usr/share/phpMyAdmin /usr/share/nginx/html/".

Virtual Box draai ik op Windows 7, het commando werkte niet nadat ik "vagrant up" deed.
Begrijp ik dat KVM beter is dan Virtual Box?

6

Re: PhpMyAdmin subdomein Nginx config

Het is geen kwestie van beter of slechter... KVM draait niet op windows.
Maar goed... virtualizatie op windows... daar zal ik maar even niet op in gaan.
Die links zouden moeten werken, symbolic links mogen gewoon over filesystemen heen gemaakt worden (net als bij windows)

Ik weet niet wat je allemaal gebakken hebt., maar als je servers gaat draaien is het zaak een beetje kennis van zaken te hebben anders krijg je de zoveelste binnen notime gehackte bak.

Pascal's Blobfree Homepage
Een dag geen NedLinux is een dag niet geleefd

7

Re: PhpMyAdmin subdomein Nginx config

GMAC06 schreef:

Ik gebruikte het commando "ln -s" voor symbolische links:
"sudo ln -s /usr/share/phpMyAdmin /usr/share/nginx/html/phpmyadmin" of
"sudo ln -s /usr/share/phpMyAdmin /usr/share/nginx/html/".

Virtual Box draai ik op Windows 7, het commando werkte niet nadat ik "vagrant up" deed.

Heb je al naar de foutmeldingen gekeken?

Met een klein beetje googelen vond ik al deze bug van VirtualBox op Windows. Misschien heb je wat aan comment #32.

8

Re: PhpMyAdmin subdomein Nginx config

GMAC06 schreef:

Als ik "localhost:8080" typ in de browser zie ik de normale "Welcome to nginx!" pagina.
Echter als ik "phpmyadmin.localhost:8080" typ zie ik: "ERR_NAME_NOT_RESOLVED".


Dat is logisch, want op je localhost (windows bak) heb je geen phpmyadmin subdomein.
De reden dat het voor "localhost:8080" wel werkt staat in je Vagrantfile:

# Create a forwarded port mapping which allows access to a specific port
# within the machine from a port on the host machine. In the example below,
# accessing "localhost:8080" will access port 80 on the guest machine.
# Http/Nginx port
config.vm.network "forwarded_port", guest: 80, host: 8080

Re: PhpMyAdmin subdomein Nginx config

Found the solution
http://www.deskdecode.com/err_name_not_resolved/
its my chrome's problem
now everything is working
thanks

Re: PhpMyAdmin subdomein Nginx config

John.... de 2e keer snel achter elkaar een oud topic misbruiken is niet leuk! Niet doen!

11

Re: PhpMyAdmin subdomein Nginx config

Oud topic = geen aandacht. We kunnen Rinse vragen om slot of zelf niet reageren, behalve verwijzen naar nettiquete pagina's.

ACAB: All computers are broken. https://medium.com/message/everything-i … e5f33a24e1 "I've decided that you need gray hair and hemorrhoids to be a consultant.
The gray hair makes you look distinguished & the hemorrhoids make you look concerned."