1 Laatst bewerkt door Gps (23 Sep 2017 23:58:07)

Onderwerp: op ruimen na make commando

In hoe verre kan ik programma's die ik een paar keer gecompiled heb, weer verwijderen?
En de links die aangemaakt zijn ? 

Ik heb al gegoogled en als ik het goed begrijp, had ik make uninstall moeten doen voordat ik make install deed ?

Het gaat om twee programma's die ik dus eigenlijk wil un installen. 

Zodat ik opnieuw kan beginnen zonder dat er nog oude dingen in de weg staan.

Ik hoop dat het antwoord niet inhoud, pak het openSUSE installatie medium, en begin opnieuw.
( omdat ik dan weer, alle dependencies moet gaan installeren )

De specifieke error waarom ik dit zou willen:

lmms: symbol lookup error: /usr/local/lib/lmms/libcarlabase.so: undefined symbol: carla_get_native_rack_plugin

De twee programma's waar het om gaan zijn dus lmms en carla, die beiden niet via yast geïnstalleerd zijn.

Ik denk dat ik vooral dat laatste toch eens af moet leren.

Wat ik via google vind, roept bij mij een vraag op, of dit probleem ontstaan is, omdat ik onbewust twee verschillende carla versies gedownload, en gecompileerd heb.
Verschillende download locaties.

Computer games don't affect kids.  I mean if computer games had affected us as kids, we would all be running around in a darkened room, munching pills and listen to repetitive music.

2

Re: op ruimen na make commando

Make uninstall vanuit de directory van de broncode zou alles weer moeten verwijderen.


Je kunt voortaan ook deze gebruiken:
https://software.opensuse.org/package/checkinstall

Help mee om KDE 5 in het Nederlands te vertalen!!

3 Laatst bewerkt door Gps (24 Sep 2017 13:26:14)

Re: op ruimen na make commando

Dank je wel, ik heb check install geïnstalleerd.

Er staan twee links, als ik de eerste kies, stelt yast voor om iets van 8 repositories toe te voegen, dat lijkt me wat overdreven.
Dus ik probeerde de tweede link, en die wilde er maar één toevoegen.

Dan ga ik nu make uninstall proberen.  smile

Edit: Het lukt niet, en ik ga de lmms devs even lastig vallen

Computer games don't affect kids.  I mean if computer games had affected us as kids, we would all be running around in a darkened room, munching pills and listen to repetitive music.

4

Re: op ruimen na make commando

Ik heb een antwoord, en helaas.

https://github.com/LMMS/lmms/issues/1676

Computer games don't affect kids.  I mean if computer games had affected us as kids, we would all be running around in a darkened room, munching pills and listen to repetitive music.

5

Re: op ruimen na make commando

Ik dacht slim te zijn, en probeerde dus sudo checkinstall

Dat werkte niet, de installatie faalde want er werd iets niet gevonden.

Computer games don't affect kids.  I mean if computer games had affected us as kids, we would all be running around in a darkened room, munching pills and listen to repetitive music.

6

Re: op ruimen na make commando

Ik realiseerde mij voor het slapen gaan dat ik Carla  (van opensuse) verwijderd had, en dat checkinstall klaagde over Cara.

Carla weer geïnstalleerd, en nu lukt het bijna.

-- Installing: /usr/local/share/lmms/themes/default/style.css
-- Installing: /usr/local/share/lmms/wavetables/moog.bin
-- Installing: /usr/local/share/lmms/wavetables/saw.bin
-- Installing: /usr/local/share/lmms/wavetables/sqr.bin
-- Installing: /usr/local/share/lmms/wavetables/tri.bin
======================== Installation successful ==========================

Copying documentation directory...
./
./CONTRIBUTORS
./doc/
./doc/CMakeFiles/
./doc/CMakeFiles/progress.marks
./doc/CMakeFiles/doc.dir/
./doc/CMakeFiles/doc.dir/DependInfo.cmake
./doc/CMakeFiles/doc.dir/progress.make
./doc/CMakeFiles/doc.dir/cmake_clean.cmake
./doc/CMakeFiles/doc.dir/build.make
./doc/CMakeFiles/CMakeDirectoryInformation.cmake
./doc/Makefile
./doc/Doxyfile
./doc/cmake_install.cmake

Some of the files created by the installation are inside the home directory: /home

You probably don't want them to be included in the package.
Do you want me to list them?  [n]: y
Should I exclude them from the package? (Saying yes is a good idea)  [n]: y

Copying files to the temporary directory...tar: ./usr/local/share/lmms/presets/ZynAddSubFX/Pads/0002-sin2x pad.xiz: Functie stat() is mislukt: Bestand of map bestaat niet
tar: Gestopt in fouttoestand vanwege eerdere fouten
OK

Stripping ELF binaries and libraries...OK

Compressing man pages...OK

Building file list...OK

*** The "rpmbuild" program is not in your PATH!

*** RPM package creation aborted

Erasing temporary files...OK

Writing backup package...OK
OK

Deleting temp dir...OK

Ik snap die regel met zynaddsubfx niet, hoe kan make succes vol zijn, als er iets niet gevonden word?  icon_confused

Ik heb ik yast even gezocht, maar vind daar geen rpmbuild.   icon_confused

Computer games don't affect kids.  I mean if computer games had affected us as kids, we would all be running around in a darkened room, munching pills and listen to repetitive music.

7

Re: op ruimen na make commando

https://software.opensuse.org/package/rpm-build

Help mee om KDE 5 in het Nederlands te vertalen!!

8 Laatst bewerkt door Gps (26 Sep 2017 13:08:35)

Re: op ruimen na make commando

Ik ben helemaal blij. De mededeling van zynaddsubfx is er nog, maar ik heb een rpm gebouwd.

Copying files to the temporary directory...tar: ./usr/local/share/lmms/presets/ZynAddSubFX/Pads/0002-sin2x pad.xiz: Functie stat() is mislukt: Bestand of map bestaat niet
tar: Gestopt in fouttoestand vanwege eerdere fouten
OK

Stripping ELF binaries and libraries...OK

Compressing man pages...OK

Building file list...OK

Building RPM package...OK

NOTE: The package will not be installed

Erasing temporary files...OK

Writing backup package...OK
OK

Deleting temp dir...OK


**********************************************************************

 Done. The new package has been saved to

 /usr/src/packages/RPMS/x86_64/build-20170926-1.x86_64.rpm
 You can install it in your system anytime using: 

      rpm -i build-20170926-1.x86_64.rpm

**********************************************************************

guus@linux-0pkp:~/lmms-1.2.0-rc2/build> 

Nu moet ik dus wel lmms kunnen uninstallen, maar eerst dit nog drie keer doen, voor lmms 1.1.3, lmms release kandidaat 3, en voor Carla. ( bovenstaande uitvoer gaat over lmms rc2 )

Dan carla en lmms van de opensuse repositories verwijderen, en opnieuw beginnen met het compilen van Carla en dan LMMS.

Computer games don't affect kids.  I mean if computer games had affected us as kids, we would all be running around in a darkened room, munching pills and listen to repetitive music.