1

Onderwerp: database aanmaken

Ik doe een poging om OwnCloud te installeren op mijn Ubuntu 16.04.3 LTS

Een deel van de commando's die ik geef:

#sudo apt-get install python-software-properties
#sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
#sudo apt-get update
#sudo apt-get install -y apache2 mariadb-server libapache2-mod-php7.0 php7.0-gd php7.0-json php7.0-mysql php7.0-curl php7.0-intl php7.0-mcrypt php-imagick php7.0-zip php7.0-xml php7.0-mbstring
#mysql -u root -p

Hier beginnen voor mij vreemde dingen te verschijnen:

    MariaDB[(none)]> CREATE DATABASE owncloud;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
    MariaDB[(none)]> GRANT ALL ON owncloud.* to 'owncloud'@'localhost' IDENTIFIED BY 'geheim';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
    MariaDB[(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
    MariaDB[(none)]> quit

Waarom krijg ik bij GRANT en bij FLASH als resultaat "0 rows affected"?

Vriendelijke groet,
Guido

Re: database aanmaken

Moet de owncloud user niet eerst aangemaakt worden?

CREATE USER 'owncloud'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';

Re: database aanmaken

Dag Syllinder,
Tja, uiteraard.
Dank voor de tip!

Vriendelijke groet,
Guido