1 Laatst bewerkt door jede (11 Oct 2018 19:22:06)

Onderwerp: Imagemagick

Ik wil dit graag installeren maar krijg het niet voor elkaar.
Via Synaptic ook niet, de twee zoekresultaten markeer ik voor installatie, een wordt groen, een blijft paars.
Synaptic zegt; klaar, maar een (de bovenste) regel blijft paars.
Ook via het terminaalvenster lukt het niet, een heel verhaal maar geen resultaat.
Wie kan (simpel) deze beginneling helpen?
Dank bij voorbaat.
P.S. IK wil afbeeldingen samenvoegeen. Nog meer ideeen? Ander programma?
Tot nu toe deed ik dat via uploadprogramma.

Re: Imagemagick

Als je een terminal venster opent en dan het volgende commando gebruikt (wachtwoord vereist na enter), wat gebeurt er dan?

sudo apt-get install imagemagick

3 Laatst bewerkt door jede (11 Oct 2018 19:20:23)

Re: Imagemagick

Deze melding;
jac@jac-Extensa-5235:~$ sudo apt-get install imagemagick
E: Kon vergrendeling /var/lib/dpkg/lock niet verkrijgen - open (11: Hulpbron is tijdelijk onbeschikbaar)
E: Kan de beheersmap (/var/lib/dpkg/) niet vergrendelen. Is deze in gebruik door een ander proces?
jac@jac-Extensa-5235:~$

4 Laatst bewerkt door jede (11 Oct 2018 19:29:42)

Re: Imagemagick

En dit, nadat ik Synaptic gesloten had.
Dat autoremove krijg ik ook niet voor elkaar. Zelfs niet met juiste commando,s uit linux boeken  en met het commando in dit terminalvenster.ezien de tekst in dit venster zou het ergens moeten zijn, maar waar?

jac@jac-Extensa-5235:~$  sudo apt-get install imagemagick
Pakketlijsten worden ingelezen... Klaar
Boom van vereisten wordt opgebouwd       
De statusinformatie wordt gelezen... Klaar
imagemagick is reeds de nieuwste versie (8:6.9.7.4+dfsg-16ubuntu6.4).
De volgende pakketten zijn automatisch geïnstalleerd en zijn niet langer nodig:
  dvdauthor fonts-dejavu fonts-dejavu-extra hyphen-zu icc-profiles-free libgtop2-common libopenobex2 libpodofo0.9.5 libqt4-designer libqt4-help libqt4-scripttools libqt4-svg libqt4-test
  libqtassistantclient4 python-qt4 python-qt4-dbus python-sip python-ubuntu-kylin-sso-client ubuntu-kylin-sso-client ubuntu-kylin-sso-client-qt ubuntukylin-keyring vcdimager
Gebruik 'sudo apt autoremove' om ze te verwijderen.
0 opgewaardeerd, 0 nieuw geïnstalleerd, 0 te verwijderen en 0 niet opgewaardeerd.
jac@jac-Extensa-5235:~$

Re: Imagemagick

Als er sprake is van een vergrendelingsprobleem, dan maakt een ander proces (wellicht Synaptic) gebruik van apt.

In je tweede reactie is duidelijk te lezen dat imagemagick geïnstalleerd is.

imagemagick is reeds de nieuwste versie (8:6.9.7.4+dfsg-16ubuntu6.4).

Als je bijvoorbeeld "convert" uitvoert in een terminalvenster, dan zul je zien dat deze werkt.

Re: Imagemagick

Misschien is het probleem dat je een programma verwacht met een grafische user interface en icoontje in een applicatiemenu. Dat is bij imagemagick namelijk niet het geval, want het bestaat uit een aantal programma's die vanaf de commandoregel worden gebruikt. Als je wel een programma met grafische user interface of een online fotobewerkingsprogramma zoekt is er genoeg keuze, zoals gimp, paint.net, pinta, pixlr, polarr, photopea.

7

Re: Imagemagick

Bedankt voor jullie reacties.Ik ga er mee aan het werk.
Als er nog anderen zijn die willen reageren, graag !
Al doende leert men.

8 Laatst bewerkt door jede (12 Oct 2018 20:42:30)

Re: Imagemagick

Convert gebruikt, zie resultaat, maar wat ik verder moet?
Alle pakketten zijn mi geinstalleerd maar wat nu?
De andere programs heb ik bekeken maar...... voorlopig bijt ik me vast in imagemagick
Moet ik een bestemming aangeven? Hoe zou dat commando dan moeten zijn?

jac@jac-Extensa-5235:~$ convert imagemagick
Version: ImageMagick 6.9.7-4 Q16 i686 20170114 http://www.imagemagick.org
Copyright: © 1999-2017 ImageMagick Studio LLC
License: http://www.imagemagick.org/script/license.php
Features: Cipher DPC Modules OpenMP
Delegates (built-in): bzlib djvu fftw fontconfig freetype jbig jng jpeg lcms lqr ltdl lzma openexr pangocairo png tiff wmf x xml zlib
Usage: convert-im6.q16 [options ...] file [ [options ...] file ...] [options ...] file

Image Settings:
  -adjoin              join images into a single multi-image file
  -affine matrix       affine transform matrix
  -alpha option        activate, deactivate, reset, or set the alpha channel
  -antialias           remove pixel-aliasing
  -authenticate password
                       decipher image with this password
  -attenuate value     lessen (or intensify) when adding noise to an image
  -background color    background color
  -bias value          add bias when convolving an image
  -black-point-compensation
                       use black point compensation
  -blue-primary point  chromaticity blue primary point
  -bordercolor color   border color
  -caption string      assign a caption to an image
  -channel type        apply option to select image channels
  -clip-mask filename  associate a clip mask with the image
  -colors value        preferred number of colors in the image
  -colorspace type     alternate image colorspace
  -comment string      annotate image with comment
  -compose operator    set image composite operator
  -compress type       type of pixel compression when writing the image
  -define format:option
                       define one or more image format options
  -delay value         display the next image after pausing
  -density geometry    horizontal and vertical density of the image
  -depth value         image depth
  -direction type      render text right-to-left or left-to-right
  -display server      get image or font from this X server
  -dispose method      layer disposal method
  -dither method       apply error diffusion to image
  -encoding type       text encoding type
  -endian type         endianness (MSB or LSB) of the image
  -family name         render text with this font family
  -fill color          color to use when filling a graphic primitive
  -filter type         use this filter when resizing an image
  -font name           render text with this font
  -format "string"     output formatted image characteristics
  -fuzz distance       colors within this distance are considered equal
  -gravity type        horizontal and vertical text placement
  -green-primary point chromaticity green primary point
  -intensity method    method to generate intensity value from pixel
  -intent type         type of rendering intent when managing the image color
  -interlace type      type of image interlacing scheme
  -interline-spacing value
                       set the space between two text lines
  -interpolate method  pixel color interpolation method
  -interword-spacing value
                       set the space between two words
  -kerning value       set the space between two letters
  -label string        assign a label to an image
  -limit type value    pixel cache resource limit
  -loop iterations     add Netscape loop extension to your GIF animation
  -mask filename       associate a mask with the image
  -matte               store matte channel if the image has one
  -mattecolor color    frame color
  -moments             report image moments
  -monitor             monitor progress
  -orient type         image orientation
  -page geometry       size and location of an image canvas (setting)
  -ping                efficiently determine image attributes
  -pointsize value     font point size
  -precision value     maximum number of significant digits to print
  -preview type        image preview type
  -quality value       JPEG/MIFF/PNG compression level
  -quiet               suppress all warning messages
  -red-primary point   chromaticity red primary point
  -regard-warnings     pay attention to warning messages
  -remap filename      transform image colors to match this set of colors
  -respect-parentheses settings remain in effect until parenthesis boundary
  -sampling-factor geometry
                       horizontal and vertical sampling factor
  -scene value         image scene number
  -seed value          seed a new sequence of pseudo-random numbers
  -size geometry       width and height of image
  -stretch type        render text with this font stretch
  -stroke color        graphic primitive stroke color
  -strokewidth value   graphic primitive stroke width
  -style type          render text with this font style
  -support factor      resize support: > 1.0 is blurry, < 1.0 is sharp
  -synchronize         synchronize image to storage device
  -taint               declare the image as modified
  -texture filename    name of texture to tile onto the image background
  -tile-offset geometry
                       tile offset
  -treedepth value     color tree depth
  -transparent-color color
                       transparent color
  -undercolor color    annotation bounding box color
  -units type          the units of image resolution
  -verbose             print detailed information about the image
  -view                FlashPix viewing transforms
  -virtual-pixel method
                       virtual pixel access method
  -weight type         render text with this font weight
  -white-point point   chromaticity white point

Image Operators:
  -adaptive-blur geometry
                       adaptively blur pixels; decrease effect near edges
  -adaptive-resize geometry
                       adaptively resize image using 'mesh' interpolation
  -adaptive-sharpen geometry
                       adaptively sharpen pixels; increase effect near edges
  -alpha option        on, activate, off, deactivate, set, opaque, copy
                       transparent, extract, background, or shape
  -annotate geometry text
                       annotate the image with text
  -auto-gamma          automagically adjust gamma level of image
  -auto-level          automagically adjust color levels of image
  -auto-orient         automagically orient (rotate) image
  -bench iterations    measure performance
  -black-threshold value
                       force all pixels below the threshold into black
  -blue-shift factor   simulate a scene at nighttime in the moonlight
  -blur geometry       reduce image noise and reduce detail levels
  -border geometry     surround image with a border of color
  -bordercolor color   border color
  -brightness-contrast geometry
                       improve brightness / contrast of the image
  -canny geometry      detect edges in the image
  -cdl filename        color correct with a color decision list
  -charcoal radius     simulate a charcoal drawing
  -chop geometry       remove pixels from the image interior
  -clamp               keep pixel values in range (0-QuantumRange)
  -clip                clip along the first path from the 8BIM profile
  -clip-path id        clip along a named path from the 8BIM profile
  -colorize value      colorize the image with the fill color
  -color-matrix matrix apply color correction to the image
  -connected-components connectivity
                       connected-components uniquely labeled
  -contrast            enhance or reduce the image contrast
  -contrast-stretch geometry
                       improve contrast by `stretching' the intensity range
  -convolve coefficients
                       apply a convolution kernel to the image
  -cycle amount        cycle the image colormap
  -decipher filename   convert cipher pixels to plain pixels
  -deskew threshold    straighten an image
  -despeckle           reduce the speckles within an image
  -distort method args
                       distort images according to given method ad args
  -draw string         annotate the image with a graphic primitive
  -edge radius         apply a filter to detect edges in the image
  -encipher filename   convert plain pixels to cipher pixels
  -emboss radius       emboss an image
  -enhance             apply a digital filter to enhance a noisy image
  -equalize            perform histogram equalization to an image
  -evaluate operator value
                       evaluate an arithmetic, relational, or logical expression
  -extent geometry     set the image size
  -extract geometry    extract area from image
  -features distance   analyze image features (e.g. contrast, correlation)
  -fft                 implements the discrete Fourier transform (DFT)
  -flip                flip image vertically
  -floodfill geometry color
                       floodfill the image with color
  -flop                flop image horizontally
  -frame geometry      surround image with an ornamental border
  -function name parameters
                       apply function over image values
  -gamma value         level of gamma correction
  -gaussian-blur geometry
                       reduce image noise and reduce detail levels
  -geometry geometry   preferred size or location of the image
  -grayscale method    convert image to grayscale
  -hough-lines geometry
                       identify lines in the image
  -identify            identify the format and characteristics of the image
  -ift                 implements the inverse discrete Fourier transform (DFT)
  -implode amount      implode image pixels about the center
  -interpolative-resize geometry
                       resize image using 'point sampled' interpolation
  -kuwahara geometry   edge preserving noise reduction filter
  -lat geometry        local adaptive thresholding
  -level value         adjust the level of image contrast
  -level-colors color,color
                       level image with the given colors
  -linear-stretch geometry
                       improve contrast by `stretching with saturation'
  -liquid-rescale geometry
                       rescale image with seam-carving
  -local-contrast geometry
                       enhance local contrast
  -magnify             double the size of the image with pixel art scaling
  -mean-shift geometry delineate arbitrarily shaped clusters in the image
  -median geometry     apply a median filter to the image
  -mode geometry       make each pixel the 'predominant color' of the
                       neighborhood
  -modulate value      vary the brightness, saturation, and hue
  -monochrome          transform image to black and white
  -morphology method kernel
                       apply a morphology method to the image
  -motion-blur geometry
                       simulate motion blur
  -negate              replace every pixel with its complementary color
  -noise geometry      add or reduce noise in an image
  -normalize           transform image to span the full range of colors
  -opaque color        change this color to the fill color
  -ordered-dither NxN
                       add a noise pattern to the image with specific
                       amplitudes
  -paint radius        simulate an oil painting
  -perceptible epsilon
                       pixel value less than |epsilon| become epsilon or
                       -epsilon
  -polaroid angle      simulate a Polaroid picture
  -posterize levels    reduce the image to a limited number of color levels
  -profile filename    add, delete, or apply an image profile
  -quantize colorspace reduce colors in this colorspace
  -radial-blur angle   radial blur the image (deprecated use -rotational-blur
  -raise value         lighten/darken image edges to create a 3-D effect
  -random-threshold low,high
                       random threshold the image
  -region geometry     apply options to a portion of the image
  -render              render vector graphics
  -repage geometry     size and location of an image canvas
  -resample geometry   change the resolution of an image
  -resize geometry     resize the image
  -roll geometry       roll an image vertically or horizontally
  -rotate degrees      apply Paeth rotation to the image
  -rotational-blur angle
                       rotational blur the image
  -sample geometry     scale image with pixel sampling
  -scale geometry      scale the image
  -segment values      segment an image
  -selective-blur geometry
                       selectively blur pixels within a contrast threshold
  -sepia-tone threshold
                       simulate a sepia-toned photo
  -set property value  set an image property
  -shade degrees       shade the image using a distant light source
  -shadow geometry     simulate an image shadow
  -sharpen geometry    sharpen the image
  -shave geometry      shave pixels from the image edges
  -shear geometry      slide one edge of the image along the X or Y axis
  -sigmoidal-contrast geometry
                       increase the contrast without saturating highlights or
                       shadows
  -sketch geometry     simulate a pencil sketch
  -solarize threshold  negate all pixels above the threshold level
  -sparse-color method args
                       fill in a image based on a few color points
  -splice geometry     splice the background color into the image
  -spread radius       displace image pixels by a random amount
  -statistic type geometry
                       replace each pixel with corresponding statistic from the
                       neighborhood
  -strip               strip image of all profiles and comments
  -swirl degrees       swirl image pixels about the center
  -threshold value     threshold the image
  -thumbnail geometry  create a thumbnail of the image
  -tile filename       tile image when filling a graphic primitive
  -tint value          tint the image with the fill color
  -transform           affine transform image
  -transparent color   make this color transparent within the image
  -transpose           flip image vertically and rotate 90 degrees
  -transverse          flop image horizontally and rotate 270 degrees
  -trim                trim image edges
  -type type           image type
  -unique-colors       discard all but one of any pixel color
  -unsharp geometry    sharpen the image
  -vignette geometry   soften the edges of the image in vignette style
  -wave geometry       alter an image along a sine wave
  -wavelet-denoise threshold
                       removes noise from the image using a wavelet transform
  -white-threshold value
                       force all pixels above the threshold into white

Image Sequence Operators:
  -append              append an image sequence
  -clut                apply a color lookup table to the image
  -coalesce            merge a sequence of images
  -combine             combine a sequence of images
  -compare             mathematically and visually annotate the difference between an image and its reconstruction
  -complex operator    perform complex mathematics on an image sequence
  -composite           composite image
  -copy geometry offset
                       copy pixels from one area of an image to another
  -crop geometry       cut out a rectangular region of the image
  -deconstruct         break down an image sequence into constituent parts
  -evaluate-sequence operator
                       evaluate an arithmetic, relational, or logical expression
  -flatten             flatten a sequence of images
  -fx expression       apply mathematical expression to an image channel(s)
  -hald-clut           apply a Hald color lookup table to the image
  -layers method       optimize, merge, or compare image layers
  -morph value         morph an image sequence
  -mosaic              create a mosaic from an image sequence
  -poly terms          build a polynomial from the image sequence and the corresponding
                       terms (coefficients and degree pairs).
  -print string        interpret string and print to console
  -process arguments   process the image with a custom image filter
  -separate            separate an image channel into a grayscale image
  -smush geometry      smush an image sequence together
  -write filename      write images to this file

Image Stack Operators:
  -clone indexes       clone an image
  -delete indexes      delete the image from the image sequence
  -duplicate count,indexes
                       duplicate an image one or more times
  -insert index        insert last image into the image sequence
  -reverse             reverse image sequence
  -swap indexes        swap two images in the image sequence

Miscellaneous Options:
  -debug events        display copious debugging information
  -distribute-cache port
                       distributed pixel cache spanning one or more servers
  -help                print program options
  -list type           print a list of supported option arguments
  -log format          format of debugging information
  -version             print version information

By default, the image format of `file' is determined by its magic
number.  To specify a particular image format, precede the filename
with an image format name and a colon (i.e. ps:image) or specify the
image type as the filename suffix (i.e. image.ps).  Specify 'file' as
'-' for standard input or output.
jac@jac-Extensa-5235:~$ sudo install imagemagick
[sudo] wachtwoord voor jac:
install: ontbrekende bestemming na 'imagemagick'
Typ 'install --help' voor meer informatie.
jac@jac-Extensa-5235:~$ install--help

9

Re: Imagemagick

wel wat overdreven veel info...
je probleem is dat je kenlijk twee keer een apt tool hebt draaien.
Als je vanuit je terminal venster de genoemde opdracht uitvoert, zul je vooraf synaptic en aanverwante tools moeten sluiten.
Sluit even alle vensters en probeer het dan nog eens.

Pascal's Blobfree Homepage
Een dag geen NedLinux is een dag niet geleefd

Re: Imagemagick

Ik zeg: hoera, imagemagick is geïnstalleerd en werkt. Convert is namelijk een van de commando's die is inbegrepen bij imagemagick. Wat je precies met imagemagick wilt doen weet ik niet.

Er is een redelijke handleiding in het Engels beschikbaar: https://imagemagick.org/script/command-line-tools.php

11

Re: Imagemagick

Nogmaals; bedankt voor de reacties.(hulp)

Re: Imagemagick

jede schreef:

jac@jac-Extensa-5235:~$ convert imagemagick

Het lijkt er op dat je weinig ervaring hebt met de commandline...

"convert" is de applicatie van imagemagick om afbeeldingen te converteren tussen verschillende formaten, te vergroten of te verkleinen enzovoort. Je zult daarvoor een commando moeten samenstellen zoals uitgelegd in de handleiding. Dit vergt enig lezen en oefenen. Het volgende commando bijvoorbeeld verkleint de afbeelding foo.jpg tot 50% en slaat het op als bar.jpg:

$ convert -resize 50% foo.jpg bar.jpg
jede schreef:

jac@jac-Extensa-5235:~$ sudo install imagemagick

Waarschijnlijk probeer je iets te installeren met je package manager. Nu roep je de applicatie "install" aan, terwijl je vermoedelijk "apt-get install" bedoelt:

$ sudo apt-get install imagemagick

Als je echt van plan bent om je vast te bijten in imagemagick zul je ervaring moeten opdoen met de commandline. In de wilde weg commando's intoetsen, zoals je nu lijkt te doen, kan leiden tot ongelukken zoals het verwijderen van bestanden. Leren werken met de commandline kent wel een leercurve, maar is zeker de moeite waard als je dezelfde bewerking op veel verschillende bestanden wil uitvoeren. Bijvoorbeeld honderden foto's verkleinen is een klus waarmee je dagen zoet kunt zijn, maar is binnen enkele seconden gepiept is als je kennis hebt van de commandline. Werk aan de winkel dus.

Als je daar geen zin in of tijd voor hebt, zou je je kunnen beperken tot de bovengenoemde alternatieven met een grafische userinterface.

Re: Imagemagick

Ik denk dat de topic starter naar The Gimp zoekt. Da's een applicatie die niet op de command line draait maar een grafische user interface (GUI) heeft.

Succes ermee smile

Als je voor een verdieping niet de diepte in moet, maar de hoogte, waarom heet het dan ....